DREEM ARKITEKTUR

Välkänt arkitektkontor i Göteborg

dreem-projekt-globen-2-1.jpg
 
 

OM DREEM

Dreem är ett arkitektkontor som arbetar efter att tillföra samhället en medveten och engagerad arkitektur. Arkitektkontoret arbetar efter att skapa ett hållbart samhälle både ur ett miljö och socialt perspektiv.

Dreem arbetar efter tydliga processer/ strategier som är utarbetade för att göra arbetet effektivt och genomtänkt.

En viktig del för Dreems arbete är att ha ett nära samarbete med beställare och uppdragsgivare som grundar sig på lyhördhet och flexibilitet. Dem använder sig utav digitala verktyg som underlättar processer och som ger beställare information och kunskap i projekten.

UPPDRAG

  • Webbplats

  • Grafisk Profil

För Dreem Arkitekter har Framtidens Webbyrå levererat en lättnavigerad och tydlig webbplats med genomtänkt design. Under uppdraget jobbade vi tillsammans med utformningen av sidan. Idag sköter Dreem webbplatsen själva efter sajt genomgång från oss.

 
 
framtidens-webbyra-uppdrag-dreem-startsida.jpg
framtidens-webbyrå-uppdrag-dreem-arkitektur-projekt.jpg
framtidens-webbyrå-uppdrag-dreem-arkitektur-medarbetare.jpg
 
framtidens-webbyra-uppdrag-dreem-logotyp
framtidens-webbyra-uppdrag-dreem-design
framtidens-webbyra-uppdrag-dreem-grafisk-profii